Faalangst­reductie­training 'Je kunt meer dan je denkt'


Faalangstreductietraining

De training is bedoeld voor kinderen die bang zijn om te falen. Er zijn verschillende signalen waaraan je dit kunt zien. Niet elk kind heeft dezelfde gedachten en symptomen. Het kan dus goed zijn dat u sommige dingen wel herkent bij uw kind, maar andere symptomen niet.


Symptomen faalangst


Dagelijks functioneren:

 • Veel behoefte aan complimenten of bevestiging
 • Bij nieuwe opdrachten vaak onzeker
 • Niet weten hoe ze moeten beginnen met een opdracht
 • Imiteren van andere kinderen

Gedrag bij uitleg in de groep:

 • Bij uitleg van nieuwe stof niet altijd horen wat er wordt gezegd
 • De leerkracht niet aankijken wanneer hij de taak uitlegt
 • Moeite om grote lijnen van de uitleg te snappen
 • Wegduiken bij een vraag om geen beurt te krijgen
 • Feen vragen durven stellen over de stof of juist extreem veel vragen stellen
 • Als de leraar naar hen kijkt kunnen ze doen alsof ze heel hard werken, ook als ze het niet snappen

Gedrag bij toetsen of beurten:

 • Voor en tijdens toetsen onrustig en zenuwachtig gedrag
 • Veel vragen stellen over de opdracht en de manier waarop ze het moeten doen
 • Later beginnen aan de toets / beginnen te werken zonder de opdracht goed te lezen / beginnen met de moeilijkste opdracht
 • Ze reageren veel op geluiden en bewegingen in de klas
 • Ze raken in de war wanneer ze aan het einde hun werk controleren
 • Ze weten vaak niet of ze een toets goed of slecht hebben gemaakt

Gedrag in het contact met andere kinderen:

 • Veel negatieve opmerkingen maken over anderen en over zichzelf
 • Ze zoeken het liefst grote groepen op, waarin ze zichzelf kunnen verbergen
 • Ze voelen zich niet prettig bij kinderen die in de klas heel populair zijn
 • Sommige van deze kinderen zoeken veel steun bij andere kinderen
 • Ze zijn gevoelig voor kritiek en vinden complimenten vaak eng
 • Ze durven geen nee te zeggen als iemand wil dat ze iets doen

Lichamelijke signalen
Het lichaam reageert op angstgevoelens. Er zijn een aantal lichamelijke reacties die u kunt herkennen bij uw kind:

 • transpireren
 • krampachtig gaan zitten
 • hartkloppingen
 • hyperventileren
 • veel plassen
 • zenuwachtige trekjes
 • stotteren
 • diarree
 • buikpijn
 • maagpijn
 • spanningshoofdpijn
 • slecht slapen

Kikkers training

Manier van denken


Kinderen die bang zijn om te falen zijn niet bang voor de taak zelf, maar bang dat ze de taak fout doen. Ze besteden veel energie aan de gedachte aan een mislukking. Op school wordt gelet op de cognitieve faalangst, die te maken heeft met prestaties op leergebied. Ook letten we op sociale faalangst, kinderen die bang zijn om op sociaal gedrag afgewezen te worden, door mensen die belangrijk voor ze zijn.

Kinderen die bang zijn om te falen denken vaak negatief over zichzelf. Ze leggen de nadruk op het negatieve, op de dingen die fout gingen. Ze denken dat alles wat ‘mislukt’ aan hen ligt en wat goed gaat ‘toeval’ is. Ze zijn zo bang voor een negatieve beoordeling, dat ze alleen daaraan kunnen denken. Kinderen die hier last van hebben, denken vaak dat zijn de enige zijn. Ze kunnen zich daardoor erg alleen en weinig gesteund voelen.


De training


De training wordt gegeven door Cindy Ankoné, gediplomeerd Vaktherapeut. De training vindt plaats in een kleine groep. In de training zullen de kinderen leren om beter om te gaan met hun angst om te falen. Dit zal gebeuren door middel van het doen van spelletjes, groepsgesprekjes en ontspanningsoefeningen. Ook proberen we hun gedachten ‘helpend’ te maken en hun zelfbeeld te versterken.

De training bestaat 8 bijeenkomsten en 1 evaluatiebijeenkomst. De evaluatiebijeenkomst vindt plaats enkele weken na de training. De bijeenkomsten duren 75 minuten.

Rol van de ouder(s)
Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de training. U kunt het kind stimuleren en fungeren als rolmodel tijdens de training, maar zeker ook daarna. Het is ook belangrijk dat u zelf open bent over uw eigen omgang met falen en daarin het goede voorbeeld geeft. U kunt daarmee het effect van de training positief beïnvloeden.

Kinderen krijgen regelmatig een huiswerkopdracht mee naar huis. Deze zijn altijd speels van aard. Om uw kind goed te kunnen ondersteunen, is het belangrijk dat u weet wat er in de bijeenkomsten gebeurt. Uw kind krijgt na afloop van elke bijeenkomst een samenvatting mee naar huis. Hierop staat ook het huiswerk vermeld. Op deze manier kunt u betrokken blijven bij de training en heeft u een makkelijke insteek om met uw kind te praten over de training. Mocht u tussendoor vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd tussendoor contact opnemen. Daarnaast zien we elkaar voor en na de training, als u uw kind komt brengen en halen.

Kosten
De kosten voor deze training van 9 bijeenkomsten zijn € 279,-- inclusief 21% BTW. Hierin zijn inbegrepen: intakegesprek, 8 trainingsbijeenkomsten, 1 evaluatiebijeenkomst en evaluatieverslag.

In overleg kan worden besloten tot betaling in termijnen, indien gewenst.
Neem contact op met praktijk Frydag voor het maken van een afspraak.

CONTACT   

tekening faalangst