Psycho-educatie & begeleiding op maat


Psycho-educatie meisje
Praktijk Frydag biedt ook de mogelijkheid van psycho-educatie. Dit is bedoeld voor kinderen met een diagnose, die merken dat ze anders zijn dan anderen en hier vragen over hebben die ouders niet kunnen beantwoorden. Op een speelse manier ga ik met het kind ontdekken wat hem of haar uniek maakt en tegen welke uitdagingingen het kind daardoor aanloopt. Dit gebeurt vaak met behulp van boeken, verhalen met voorbeelden van andere kinderen, met werkbladen of een werkboek maar ook met behulp van creatieve middelen.

Om deel te kunnen nemen aan psycho-educatie is het een voorwaarde dat kinderen weten dat ze een diagnose hebben. Als de diagnose er wel is, maar u heeft dit nog niet besproken met uw kind, dan kunnen we dit ook samen met uw kind bespreken. Door het vergroten van de kennis bij een kind over zijn of haar diagnose, kan er inzicht komen over de beperkingen die de diagnose met zich meebrengt. Ook kan dit zorgen voor accepatie. Samen met het kind bekijk ik de zwakke en sterke punten en geef ik tips die kunnen helpen om met de zwakke punten om te gaan.

Uitleg in de klas
In sommige gevallen kan het goed zijn dat in de klas van het kind uitleg gegeven wordt. Deze keuze ligt natuurlijk altijd bij de ouders en het kind. Dit is met name goed als er in de klas weinig begrip is. Het beste werkt dit als het kind zelf uitleg geeft, vanuit zijn of haar eigen beleving en op het niveau van het kind. Natuurlijk is dit niet voor ieder kind wenselijk of haalbaar en dan kunnen we kijken hoe we dit op een andere manier kunnen vormgeven. In beide gevallen bereid ik de uitleg in de klas op een speelse manier voor met het kind, op een manier die bij het kind past.

Terugkoppeling
Als ouder(s) / verzorger(s) bent u nauw betrokken bij het traject. U bent uiteraard een belangrijke 'helper' voor uw kind. Ik breng u altijd op de hoogte van wat er besproken is, zodat u daar thuis over door kunt praten, als uw kind daar behoefte aan heeft.


Begeleiding op maat


Voor kinderen met een diagnose biedt Praktijk Frydag ook begeleiding op maat. Soms is dit als aanvulling op de psycho-educatie. Het kan echter ook zijn dat uw kind al voldoende op de hoogte is van de sterke en zwakke punten die een diagnose met zich meebrengt. Dan kan de hulpvraag meer liggen in het samen zoeken naar oplossingen en tips die een kind verder kunnen helpen. Ook kan er soms een koppeling gemaakt worden met vaktherapie.

Weet u niet precies wat uw kind op dit moment nodig heeft? Tijdens het intakegesprek kunnen we hier samen over praten en het doel bepalen.


HET BEGELEIDINGSTRAJECT


Intake
Bij psycho-educatie of begeleiding op maat starten we altijd met een intakegesprek. We bespreken dan de problemen waar het kind kind tegenaan loopt. In sommige gevallen heb ik eerst een gesprek met de ouder(s) en daarna met het het kind. In andere gevallen is het gesprek samen met ouder(s) en kind. Samen proberen we te bepalen wat een haalbaar doel is. Aan de hand daarvan plannen we een aantal afspraken.

Afspraken
Een sessie duurt gemiddeld 60 minuten, waarvan 45 minuten begeleidingstijd. De resterende tijd is voor voorbereiding en verslaglegging.

Kosten

Intakegesprek:
Gratis
Consult:
€ 60,-- inclusief 21% BTW

 

Let op: Bovenstaand tarief zal op korte termijn gewijzigd worden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, worden de nieuwe tarieven op deze pagina bekend gemaakt.

Neem contact op met praktijk Frydag voor het maken van een afspraak.

CONTACT   

Psycho-educatie jongen