Training Sociale Vaardigheden


Training Sociale Vaardigheden

Praktijk Frydag biedt verschillende Sociale Vaardig­heids­trainingen, voor verschillende leeftijden. De inhoud van de trainingen is ongeveer hetzelfde opgebouwd, alleen de invulling van de training is afgestemd op de leeftijd van uw kind. Hieronder vindt u een overzicht van de vaardigheden die tijdens trainingen aan bod kunnen komen.

 

 


Sociale Vaardigheden


Samen spelen kan leuk zijn, maar soms ook best wel lastig. Toch is samen spelen en op latere leeftijd samenwerken een belangrijke vaardigheid. Kinderen die bepaalde sociale vaardigheden niet goed beheersen hebben vaak moeite met het maken van vriendjes. Ook samenwerken op school kan lastig zijn. In een sociale vaardigheidstraining kunnen kinderen de volgende vaardigheden leren:

 • Maken van oogcontact
 • Om de beurt praten
 • Op een goede manier een vraag stellen
 • Vragen of je mee mag doen
 • Goed reageren als je niet mee mag doen
 • Leren goed samen te spelen
 • Op een goede manier nee zeggen
 • Reageren op een afwijzing
 • Omgaan met conflicten
 • Grenzen aangeven
 • Omgaan met pesten

Kinderen spelen buiten

 

Veel kinderen kunnen zich na het volgen van een sociale vaardigheidstraining ook beter concentreren op school en kunnen soms zelfs betere leerresultaten behalen. Omdat deze kinderen beter om kunnen gaan met sociale situaties, hebben ze meer energie en tijd voor leren. Ook kunnen kinderen beter voor zichzelf opkomen na een training en krijgen ze meer zelfvertrouwen.


De trainingen


Praktijk Frydag biedt sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen in de volgende leeftijdscategorieën:

 • 6 tot 10 jaar
 • 8 tot 12 jaar
Zoals u kunt zien is er een overlap in de leeftijden. Ik bekijk altijd samen met u in welke groep uw kind het beste past. Sommige kinderen zijn jong voor hun leeftijd en andere kinderen kunnen al goed met wat oudere kinderen. Ook kunnen we samen kijken welke training op korte termijn wordt gegeven.

De trainingen wordt gegeven door Cindy Ankoné, gediplomeerd Vaktherapeut. De training vindt plaats in een kleine groep. Bij alle trainingen wordt gebruik gemaakt van spel, creatieve middelen en oefenen door middel van rollenspel.

De training bestaat 14 bijeenkomsten bijeenkomsten (6 tot 10 jaar) en 10 bijeenkomsten (8-12 jaar). Bij jongere kinderen kost het wat meer tijd om de vaardigheden goed te oefenen, vandaar dat er meer bijeenkomsten zijn. De bijeenkomsten duren 75 minuten.

Rol van de ouder(s)
Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de training. U kunt het kind stimuleren en fungeren als rolmodel tijdens de training, maar zeker ook daarna. U kunt daarmee het effect van de training positief beïnvloeden.

Kinderen krijgen regelmatig een huiswerkopdracht mee naar huis. Deze zijn altijd speels van aard. Om uw kind goed te kunnen ondersteunen, is het belangrijk dat u weet wat er in de bijeenkomsten gebeurt. Uw kind krijgt na afloop van elke bijeenkomst een samenvatting mee naar huis. Hierop staat ook het huiswerk vermeld. Op deze manier kunt u betrokken blijven bij de training en heeft u een makkelijke insteek om met uw kind te praten over de training. Mocht u tussendoor vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd tussendoor contact opnemen. Daarnaast zien we elkaar voor en na de training, als u uw kind komt brengen en halen.

Kosten 6-10 jaar
De kosten voor deze training zijn € 299,-- inclusief 21% BTW. Hierin zijn inbegrepen: intakegesprek, 12 trainingsbijeenkomsten en evaluatieverslag.

Kosten 8-12 jaar
De kosten voor deze training zijn € 279,--. Hierin zijn inbegrepen: intakegesprek, 10 trainingsbijeenkomsten, en evaluatieverslag.

In overleg kan worden besloten tot betaling in termijnen, indien gewenst.
Neem contact op met praktijk Frydag voor het maken van een afspraak.

CONTACT   

Sociale Vaardigheden tekening