Informatie voor verwijzers


Bent u huisarts of een andere verwijzer? Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste informatie. Op de rest van deze website vindt u specifieke informatie over vaktherapie, ingezette methodieken en de bijbehorende doelgroepen.


Vergoedingen

Voor vaktherapie en methoden die tijdens de vaktherapie ingezet worden kunnen cliënten een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekering. De meeste zorgverzekeraars hebben vaktherapie opgenomen in het aanvullende pakket. Vergoeding valt onder de complementaire geneeswijzen. Bij vergoeding vanuit het aanvullende pakket geldt geen eigen risico. Voor meer informatie over vergoeding van vaktherapie kunt u kijken op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie.


Ook is begeleiding vanuit een PGB mogelijk. Cliënten of ouders dienen hiervoor zelf een PGB-aanvraag te doen.


Aanmelding

Een cliënt kan zich rechtstreeks aanmelden bij Praktijk Frydag. Natuurlijk kunt u als verwijzer ook naar Praktijk Frydag doorverwijzen.


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van onderstaande informatie nog vragen over de behandelmogelijkheden of een mogelijke samenwerking? Neem dan gerust contact met mij op via onderstaand contactformulier. Ook kunnen we de mogelijkheden telefonisch bespreken of een afspraak maken.

WIE VERWIJS IK DOOR?

U kunt uw cliënten doorverwijzen voor vaktherapie bij Praktijk Frydag als er sprake is van sociaal-emotionele problematiek. Bij vaktherapie ligt de nadruk op het ervaringsgericht werken en minder op het verbale aspect. Voor veel cliënten sluit dit beter aan dan een meer verbaal-georiënteerde therapie. Daarnaast kan vaktherapie een waardevolle aanvulling zijn op bijvoorbeeld een psychologische behandeling. Ook voor kinderen sluit vaktherapie (doen in plaats van praten) heel goed aan bij hun belevingswereld. 

 

Naast de vaktherapie kunnen bij Praktijk Frydag ook de volgende interventies ingezet worden, als onderdeel van de vaktherapie:   

 • Brainblocks; psycho-educatie en therapeutisch middel voor mensen met een vorm van autisme.
 • Ouderbegeleiding.
 • Systemische begeleiding middels opvoedopstellingen.
 • Re-Attach therapie; verbeteren van de informatieverwerking, emotieregulatie en het verwerken van gebeurtenissen.

Praktijk Frydag biedt professionele hulp voor:

 • Kinderen
 • Tieners
 • Volwassenen

Vaktherapie kan ingezet bij allerlei vormen van sociale of emotionele problemen, waaronder:

 • Hoog- of meerbegaafdheid
 • Problemen door autisme, ADD of ADHD
 • Problemen met emoties
 • Moeite met spreken in het openbaar
 • Negatief zelfbeeld
 • Verwerking van een echtscheiding
 • Faalangst
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Burn-out problemen
 • Somberheidsklachten
 • Angstgerelateerde klachten
 • Gedragsproblemen
 • Traumaverwerking
 • Identiteitsproblematiek
 • Rouw- / verliesverwerking

BEROEPSVERENIGINGEN EN REGISTRATIES

Cindy Ankone – van Erp is geregistreerd in het Register Vaktherapie. Geregistreerd vaktherapeuten voldoen aan de kwaliteitscriteria die de beroepsgroep in samenwerking met belanghebbende partijen in het werkveld heeft gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Register vaktherapie

.Daarnaast is Praktijk Frydag aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT) en de overkoepelende Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie. Therapeuten behorend tot deze vaktherapeutische beroepen behandelen cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen en maken daarbij op methodische wijze gebruik van beeldende, dans-, drama-, muzikale of psychomotorische interventies.

Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Praktijk Frydag is geregistreerd bij de NFG. De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een beroepsvereniging die de kwaliteit van het hulpverleningsproces bewaakt. Als voorwaarde voor het registerlidmaatschap van de NFG dienen NFG-zorgverleners o.a. te zijn geschoold op minimaal HBO-niveau. Daarnaast is het registerlidmaatschap gekoppeld aan het NFG-tuchtrecht. Een zogenaamd keurmerk van kwaliteit. Ook voldoen NFG-zorgverleners aan de eisen die worden gesteld aan het bijscholingsreglement. NFG-registerleden krijgen een licentie die zij tweejaarlijks opnieuw moeten aanvragen. Zo blijft de kwaliteit van de zorg in ontwikkeling.

 

NFG - Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

RBCZ

CONTACT

Wilt u meer informatie of heeft u een specifieke vraag, neem gerust contact op.
Wilt u een afspraak maken voor meer informatie of om de mogelijkheden van samenwerking te bespreken? Klik dan op onderstaande knop om direct een afspraak te maken. Komen de beschikbare dagen/tijden niet uit? Neem dan even contact op, dan zoeken we een andere mogelijkheid.

Praktijk Frydag
Lorskensstraat 1d te Schaijk
Telefoon : 06 82 00 01 85

Praktijkruimte

Contactformulier