Creatieve therapie

Nieuw: Creatieve peergroep voor hoogbegaafde tienermeiden

Loopt jouw hoogbegaafde tiener vast? Op school, met zichzelf of in de omgang met anderen? Voelt ze zich onbegrepen of snapt ze niet hoe de wereld om haar heen zo ‘simpel’ kan denken? Soms passen hoogbegaafde meiden zich erg aan. Op school of aan hun omgeving. Terwijl het heel belangrijk is dat ze volledig zichzelf leren zijn. Andere hoogbegaafden passen zich niet zo aan, maar hebben dan soms weer andere problemen met hun omgeving.

Wat gaan we doen?

 • Laagdrempelige en creatieve begeleiding
 • Contact met ontwikkelingsgelijken
 • Psycho-educatie, jezelf als hoogbegaafde ontdekken en jezelf en je omgeving beter leren begrijpen.
 • Leren omgaan met:
  • Je perfectionisme
  • Je sterke rechtvaardigheidsgevoel
  • Het intens voelen of juist uit contact zijn met het voelen
  • Je kritische houding
 • Leren omgaan met je valkuilen
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Uitdagingen durven aangaan

Hoe gaan we dat doen?

 • Creatieve opdrachten
 • In gesprek met elkaar door middel van een activiteit
 • Spelvormen
 • Filosoferen

BELANGRIJK: ER IS RUIMTE VOOR EIGEN INBRENG!


Deze groep is niet gericht op schoolse taken, maar op het leren omgaan met jouw hoogbegaafdheid en je talenten.

Be creative

traject

Wanneer?

De nieuwe data en tijden voor de creatieve peergroep worden bepaald in overleg, wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Het betreft 8 sessies van 1,5 uur.

waar?

Bij Praktijk Frydag in Schaijk. Praktijk Frydag biedt ervaringsgerichte therapie (vaktherapie). In dit geval in groepsverband. ​

VOOR WIE?

Hoogbegaafde tienermeiden, middelbare schoolleeftijd.

VOORWAARDEN AANMELDING

 • Hoogbegaafdheid is vastgesteld bij uw dochter OF:
 • Er zijn sterke vermoedens van hoogbegaafdheid, maar het komt er niet uit of er heeft geen onderzoek plaatsgevonden. Het kan ook zijn dat het onderzoek niet heeft aangetoond dat uw dochter hoogbegaafd is, maar dat alle ‘zijnskenmerken’ er wel zijn. We gaan hierover samen in gesprek.
 • Als er sprake is van een dubbele diagnose of een vermoeden daarvan, gaan we samen in gesprek of deze groep de meest passende hulp is voor uw dochter. Mogelijk is individuele begeleiding dan meer geschikt. Vanwege veelvoorkomende misdiagnoses bij hoogbegaafdheid is het echter goed mogelijk dat uw dochter prima in de groep past.

KOSTEN

450 euro voor 8 sessies.

Inclusief:

 • Intakegesprek met ouders + tiener
 • Afspraak oudercoaching van 45 minuten gedurende het traject

VERVOLG

Na deze peergroep wordt bekeken of er een vervolg komt. U heeft uiteraard zelf de keuze of uw dochter aan het vervolg gaat deelnemen. Ook is er altijd een mogelijkheid voor individuele begeleiding.

Liever individueel?

Mogelijk is het voor uw dochter te spannend in een groep. Of is om een andere reden begeleiding in een groep niet handig. Uiteraard is uw dochter ook van harte welkom bij Praktijk Frydag voor individuele begeleiding.

WILT U UW DOCHTER DIRECT AANMELDEN? VUL DAN HIERONDER HET AANMELDFORMULIER IN!

AANMELDFORMULIER

VOORWAARDEN AANMELDING
 • * Hoogbegaafdheid is vastgesteld bij uw dochter OF:
 • * Er zijn sterke vermoedens van hoogbegaafdheid, maar het komt er niet uit of er heeft geen onderzoek plaatsgevonden. Het kan ook zijn dat het onderzoek niet heeft aangetoond dat uw dochter hoogbegaafd is, maar dat alle ‘zijnskenmerken’ er wel zijn. We gaan hierover samen in gesprek.
 • * Als er sprake is van een dubbele diagnose of een vermoeden daarvan, gaan we samen in gesprek of deze groep de meest passende hulp is voor uw dochter. Mogelijk is individuele begeleiding dan meer geschikt. Vanwege veelvoorkomende misdiagnoses bij hoogbegaafdheid is het echter goed mogelijk dat uw dochter prima in de groep past.

OVERIGE VOORWAARDEN
 • * Is op het moment van aanmelding de groep volgeboekt, dan komt uw dochter op een wachtlijst. U ontvangt daarvan van ons bericht.
 • * Bij onvoldoende deelnemers kan Praktijk Frydag de peergroep annuleren. U zult hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Indien u al betaald heeft, boeken wij het overgemaakte bedrag uiteraard naar u terug.
 • * Bij ziekte van de therapeut, kan Praktijk Frydag een of meerdere afspraken verplaatsen naar een andere datum. U zult hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
 • * Vanwege het groepstraject is inhalen van afspraken helaas niet mogelijk. De betalingsverplichting blijft, ook al is uw kind bij een of meerdere afspraken afwezig.
 • * De aanmelding is definitief na het invullen van het aanmeldformulier. U gaat hiermee de betalingsverplichting aan voor het bedrag van 450 euro.
 • * Na aanmelding ontvangt u binnen een week een bevestiging van Praktijk Frydag.
 • * Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u een digitaal formulier waarop u meer informatie kunt invullen over uw dochter. Deze graag z.s.m. invullen. Ook ontvangt u een overeenkomst die door beide gezaghebbende ouders en uw dochter dient te worden ondertekend.
 • * Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u een factuur voor de kosten van de training. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen. Indien de aanmelding plaatsvindt binnen een week voor aanvang van de training, dan dient de factuur per omgaande voldaan te worden.
 • * Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts/specialist of andere behandelaar, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de ouders en/of verzorgers.
 • * Bij niet-betaling stuurt de therapeut een betalingsherinnering. Indien niet binnen 14 dagen na de datum van de laatste betalingsherinnering aan de betalingsverplichtingen is voldaan, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 • * Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
 • * U verklaart hierbij akkoord te zijn met de betalingsvoorwaarden, zoals hierboven beschreven en aanvullend zoals opgenomen in de algemene voorwaarden.
 • * Ouders/verzorgers verklaren hierbij dat ze ermee instemmen dat de begeleiding/behandeling zonder hun aanwezigheid plaatsvindt.
 • * Cliënten vanaf 12 jaar verklaren zich akkoord dat informatie uit de peergroep gedeeld wordt met ouders.
 • * Buiten bovenstaande voorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden en de privacy policy van Praktijk Frydag van toepassing. Deze kunt u vinden via deze link: https://www.praktijkfrydag.nl/?page_id=1587. U verklaart bekend te zijn met de algemene voorwaarden en de privacy policy alsmede voldoende gelegenheid te hebben gehad om kennis te nemen van de inhoud van genoemde algemene voorwaarden en de privacy policy.