Cindy Ankone

Over Praktijk Frydag

Mijn naam is Cindy Ankone - van Erp, ik ben 47 jaar en woon in Schaijk. Ik werk al zo'n zeventien jaar met kinderen aan hun sociaal-emotionele problemen. Binnen Praktijk Frydag help ik kinderen, jongeren en volwassenen die vastlopen op sociaal-emotioneel gebied op een speelse of creatieve wijze. Ook begeleiding ik ouders met opvoedopstellingen en ouderbegeleiding.

Ik vind het belangrijk om een goede vertrouwensrelatie met cliënten op te bouwen. Dat is een voorwaarde om hen verder te kunnen helpen. Door de inzet van verschillende werkvormen (spel, creatief, rollenspel, muziek) is er eigenlijk voor elke cliënt wel een passende aanpak te vinden. Dat vind ik het mooie van mijn vak. Aansluiten bij de interesses en behoeftes van mijn cliënten en samen tot oplossingen komen.

Ik heb veel affiniteit met kinderen en jongeren en vind het mooi om aan te sluiten bij hun belevingswereld. Het fijne vind ik ook dat je hen zelfs al preventief kunt helpen voordat ze enorm vastlopen. Zoals werken aan het zelfvertrouwen, weerbaarheid of bij faalangstige klachten. Vaktherapie is daarvoor bij uitstek geschikt, vanwege de ervaringsgerichte vorm. Daarnaast heb ik ook ervaring met kinderen met hoogbegaafdheid, angststoornissen, selectief mutisme (niet praten op school of andere setting), ADD, ADHD, autisme, echtscheidingsproblematiek en hechtingsproblemen.

Ik vind het een mooie afwisseling om zowel met kinderen, jongeren en volwassenen te werken. Met tieners en volwassenen zit je op een heel ander niveau en dit vraagt weer een andere aanpak. Het brengt mijzelf ook weer nieuwe inzichten en leermomenten.

BEROEPSVERENIGINGEN EN REGISTRATIES

Cindy Ankone – van Erp is geregistreerd in het Register Vaktherapie. Geregistreerd vaktherapeuten voldoen aan de kwaliteitscriteria die de beroepsgroep in samenwerking met belanghebbende partijen in het werkveld heeft gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Register vaktherapie

Daarnaast is Praktijk Frydag aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT) en de overkoepelende Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie. Therapeuten behorend tot deze vaktherapeutische beroepen behandelen cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen en maken daarbij op methodische wijze gebruik van beeldende, dans-, drama-, muzikale of psychomotorische interventies.

Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Praktijk Frydag is geregistreerd bij de NFG. De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een beroepsvereniging die de kwaliteit van het hulpverleningsproces bewaakt. Als voorwaarde voor het registerlidmaatschap van de NFG dienen NFG-zorgverleners o.a. te zijn geschoold op minimaal HBO-niveau. Daarnaast is het registerlidmaatschap gekoppeld aan het NFG-tuchtrecht. Een zogenaamd keurmerk van kwaliteit. Ook voldoen NFG-zorgverleners aan de eisen die worden gesteld aan het bijscholingsreglement. NFG-registerleden krijgen een licentie die zij tweejaarlijks opnieuw moeten aanvragen. Zo blijft de kwaliteit van de zorg in ontwikkeling.

 

NFG - Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

 

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de hulpverlening, dan kunt u op de volgende website kijken voor meer informatie: www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

RBCZ

Kamer van Koophandel
Praktijk Frydag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65434293

BTW-nummer
Het BTW-identificatienummer van Praktijk Frydag is: NL001741606B43

 

CONTACT

Wilt u meer informatie of heeft u een specifieke vraag, neem gerust contact op.
Wilt u aanmelden voor vaktherapie, ouderbegeleiding of een opvoedopstelling? Klik dan op onderstaande knop om direct een afspraak te maken. Komen de beschikbare dagen/tijden niet uit? Neem dan even contact op, dan zoeken we een andere mogelijkheid.

Praktijk Frydag
Lorskensstraat 1d te Schaijk
Telefoon : 06 82 00 01 85

Praktijkruimte

Contactformulier